Ả Rập Xê Út

Giới thiệu về Ả Rập Xê Út

Giới thiệu về Ả Rập Xê Út

15.07.2017 269
Địa lý, vị  trí của đất nước ả rập xê út trên bản đồ thế giới: Ả Rập Saudi ( tiếng Anh Saudi Arabia)– còn gọi là Ả-rập Xê-út có tên chính thức là Vương quốc Ả Rập Saudi, là quốc gia lớn nhất trên bán đảo Ả Rập. Quốc gia này có biên giới

Xem chi tiết