Đơn hàng Đài Loan

[Đài Loan] Tuyển công nhân cho tập đoàn SAMSUNG xd sân bay Đào Viên

[Đài Loan] Tuyển công nhân cho tập đoàn SAMSUNG xd sân bay Đào Viên

12.08.2022 7
 • Ngành nghề:
 • Địa điểm:
 • Mức lương:
 • Thời gian thi tuyển:
 • Hạn nộp hồ sơ:

Xem chi tiết

[Đài Loan] Tuyển nam, nữ ngành nhựa

[Đài Loan] Tuyển nam, nữ ngành nhựa

11.03.2022 5
 • Ngành nghề: Nhựa
 • Địa điểm: Đào Viên
 • Mức lương: 25.250 đài tệ
 • Thời gian thi tuyển: 17-03-2022
 • Hạn nộp hồ sơ: 17-03-2022

Xem chi tiết

[Đài Loan] Tuyển nam cơ khí tăng ca nhiều

[Đài Loan] Tuyển nam cơ khí tăng ca nhiều

05.03.2022 17
 • Ngành nghề: Cơ khí
 • Địa điểm: Đài Bắc
 • Mức lương: 25.250
 • Thời gian thi tuyển: 31-03-2022
 • Hạn nộp hồ sơ: 31-03-2022

Xem chi tiết

[Đài Loan] Tuyển nữ điện tử Minh Cơ BenQ

[Đài Loan] Tuyển nữ điện tử Minh Cơ BenQ

05.03.2022 5
 • Ngành nghề: Điện tử
 • Địa điểm: Đài Bắc
 • Mức lương: 25.250 đài tệ
 • Thời gian thi tuyển: 15-03-2022
 • Hạn nộp hồ sơ: 15-03-2022

Xem chi tiết

[Đài Loan] Tuyển nam, nữ sản xuất mỳ tôm Duy Lực

[Đài Loan] Tuyển nam, nữ sản xuất mỳ tôm Duy Lực

05.03.2022 9
 • Ngành nghề: Sản xuất mỳ tôm
 • Địa điểm: Đài Trung
 • Mức lương: 25.250 đài tệ
 • Thời gian thi tuyển: 11-03-2022
 • Hạn nộp hồ sơ: 11-03-2022

Xem chi tiết

[Đài Loan] Tuyển nam, nữ điện tử Kim Quốc

[Đài Loan] Tuyển nam, nữ điện tử Kim Quốc

05.03.2022 13
 • Ngành nghề: Điện tử
 • Địa điểm: Đài Trung
 • Mức lương: 25.250 đài tệ
 • Thời gian thi tuyển: 18-03-2022
 • Hạn nộp hồ sơ: 18-03-2022

Xem chi tiết

[Đài Loan] tuyển nam sản xuất xe đạp

[Đài Loan] tuyển nam sản xuất xe đạp

05.03.2022 6
 • Ngành nghề: Sản xuất xe đạp
 • Địa điểm: Đài Trung
 • Mức lương: 25.250 đài tệ
 • Thời gian thi tuyển: 30-03-2022
 • Hạn nộp hồ sơ: 30-03-2022

Xem chi tiết

[Đài Loan] Tuyển nữ đóng gói thực phẩm

[Đài Loan] Tuyển nữ đóng gói thực phẩm

25.07.2020 69
 • Ngành nghề: Chế biến thực phẩm
 • Địa điểm: Đài Trung, Đài Loan
 • Mức lương: 20 - 25 triệu
 • Thời gian thi tuyển: 31-07-2020
 • Hạn nộp hồ sơ: 30-07-2020

Xem chi tiết

[Đài Loan] Tuyển 70 nam vận hành máy CNC tuyển 29/7

[Đài Loan] Tuyển 70 nam vận hành máy CNC tuyển 29/7

24.07.2020 69
 • Ngành nghề: Điều khiển máy CNC
 • Địa điểm: Đài Trung, Đài Loan
 • Mức lương: 20 - 25 triệu
 • Thời gian thi tuyển: 29-07-2020
 • Hạn nộp hồ sơ: 27-07-2020

Xem chi tiết

[Đài Loan] Tuyển số lượng lớn công nhân nhà máy Tháng 5

[Đài Loan] Tuyển số lượng lớn công nhân nhà máy Tháng 5

11.05.2020 65
 • Ngành nghề: Công nhân nhà máy
 • Địa điểm: Đài Loan
 • Mức lương:
 • Thời gian thi tuyển:
 • Hạn nộp hồ sơ:

Xem chi tiết

[Đài Loan] Tuyển 10 nam cơ khí HOA CỐC – ĐÀI TRUNG

[Đài Loan] Tuyển 10 nam cơ khí HOA CỐC – ĐÀI TRUNG

01.04.2018 130
 • Ngành nghề: Cơ Khí
 • Địa điểm: Nam Đồn, Đài Trung, Đài Loan
 • Mức lương: 40,000 Đài tệ
 • Thời gian thi tuyển: 08-05-2018
 • Hạn nộp hồ sơ: 08-05-2018

Xem chi tiết

[Đài Loan] Cần tuyển số lượng lớn nam, nữ công xưởng

[Đài Loan] Cần tuyển số lượng lớn nam, nữ công xưởng

01.04.2018 101
 • Ngành nghề: Đài Loan
 • Địa điểm: Đài Trung, Đài Bắc
 • Mức lương: 22.000 đài tệ
 • Thời gian thi tuyển: 20-04-2018
 • Hạn nộp hồ sơ: 17-04-2018

Xem chi tiết

[Đài Loan] Tuyển số lượng lớn nam công xưởng, nhà máy ngày 23/3

[Đài Loan] Tuyển số lượng lớn nam công xưởng, nhà máy ngày 23/3

14.03.2018 95
 • Ngành nghề: Công xưởng
 • Địa điểm: Đài Loan
 • Mức lương: 17 - 20 triệu
 • Thời gian thi tuyển: 23-03-2018
 • Hạn nộp hồ sơ: 23-03-2018

Xem chi tiết

[Đài Loan] Tuyển đơn hàng vận hành máy CNC

[Đài Loan] Tuyển đơn hàng vận hành máy CNC

06.02.2018 150
 • Ngành nghề: Vận hành máy CNC
 • Địa điểm: THÁI BÌNH - ĐÀI TRUNG
 • Mức lương: 22.000 đài tệ
 • Thời gian thi tuyển: 15-02-2018
 • Hạn nộp hồ sơ: 14-02-2018

Xem chi tiết

[Đài Loan] tuyển 250 nữ SX Kính áp tròng Đài Bắc

[Đài Loan] tuyển 250 nữ SX Kính áp tròng Đài Bắc

14.11.2017 92
 • Ngành nghề: Sản xuất kính áp tròng
 • Địa điểm: Tân Bắc - Đài Bắc
 • Mức lương: 20 triệu
 • Thời gian thi tuyển: 21-11-2017
 • Hạn nộp hồ sơ: 20-11-2017

Xem chi tiết

[Đài Loan] Tuyển số lượng lớn nam nữ công xưởng ngày 06/11

[Đài Loan] Tuyển số lượng lớn nam nữ công xưởng ngày 06/11

04.11.2017 103
 • Ngành nghề: Công xưởng
 • Địa điểm: Đài Loan
 • Mức lương: 15 - 20 triệu
 • Thời gian thi tuyển: 06-11-2017
 • Hạn nộp hồ sơ: 06-11-2017

Xem chi tiết

[Đài Loan] Tuyển 15 nữ + 7 nam đơn hàng sx Gioăng cao su ô tô Mậu Thuận – Đài Trung

[Đài Loan] Tuyển 15 nữ + 7 nam đơn hàng sx Gioăng cao su ô tô Mậu Thuận – Đài Trung

05.10.2017 292
 • Ngành nghề: Công xưởng
 • Địa điểm: Đài Trung, Đài Loan
 • Mức lương: 20 triệu
 • Thời gian thi tuyển: 15-10-2017
 • Hạn nộp hồ sơ: 15-10-2017

Xem chi tiết

[Đài Loan] Tuyển 10 nam thao tác máy CNC

[Đài Loan] Tuyển 10 nam thao tác máy CNC

07.09.2017 233
 • Ngành nghề: Tiện CNC
 • Địa điểm: Đài Trung, Đài Loan
 • Mức lương: 21,000 đài tệ
 • Thời gian thi tuyển: 12-09-2017
 • Hạn nộp hồ sơ: 12-09-2017

Xem chi tiết

[Đài Loan] ĐH Sản xuất thiết bị y tế cần 2 nam đã đi Đài Loan

[Đài Loan] ĐH Sản xuất thiết bị y tế cần 2 nam đã đi Đài Loan

01.09.2017 131
 • Ngành nghề: SX Thiết bị y tế
 • Địa điểm: Đài Trung, Đài Loan
 • Mức lương: 15 - 20 triệu
 • Thời gian thi tuyển: 06-09-2017
 • Hạn nộp hồ sơ: 04-09-2017

Xem chi tiết

[Đài Loan] Tuyển nam thao tác máy đánh bóng kim loại Đài Trung

[Đài Loan] Tuyển nam thao tác máy đánh bóng kim loại Đài Trung

28.08.2017 121
 • Ngành nghề: LDPT
 • Địa điểm: Đài Trung, Đài Loan
 • Mức lương: 15 - 20 triệu
 • Thời gian thi tuyển: 31-08-2017
 • Hạn nộp hồ sơ: 31-08-2017

Xem chi tiết