Đơn hàng Croatia

[Croatia] Tuyển 60 công nhân cơ khí, xây dựng

[Croatia] Tuyển 60 công nhân cơ khí, xây dựng

06.06.2022 88
  • Ngành nghề: Xây dựng, cơ khí
  • Địa điểm: Croatia
  • Mức lương: 700 - 1.000USD
  • Thời gian thi tuyển: 30-06-2022
  • Hạn nộp hồ sơ: 29-06-2022

Xem chi tiết