Đơn hàng Nhật Bản

[Nhật Bản] Tuyển nam, nữ CBTP và đóng gói sách

[Nhật Bản] Tuyển nam, nữ CBTP và đóng gói sách

09.01.2023 22
 • Ngành nghề: CBTP, đóng gói sách
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Mức lương: 166.000 Yên
 • Thời gian thi tuyển:
 • Hạn nộp hồ sơ:

Xem chi tiết

[Nhật Bản] Cập nhật đơn hàng tháng 11/2022

[Nhật Bản] Cập nhật đơn hàng tháng 11/2022

26.10.2022 26
 • Ngành nghề:
 • Địa điểm:
 • Mức lương:
 • Thời gian thi tuyển:
 • Hạn nộp hồ sơ:

Xem chi tiết

[Nhật Bản] tuyển 6 nữ GCCK ngày 16.09

[Nhật Bản] tuyển 6 nữ GCCK ngày 16.09

24.08.2022 17
 • Ngành nghề: Gia công cơ khí
 • Địa điểm: Hyogo
 • Mức lương: 16,6man
 • Thời gian thi tuyển: 16-09-2022
 • Hạn nộp hồ sơ: 10-09-2022

Xem chi tiết

[Nhật Bản] Tuyển 12 nữ kiểm tra, đóng gói sản phẩm

[Nhật Bản] Tuyển 12 nữ kiểm tra, đóng gói sản phẩm

26.07.2022 23
 • Ngành nghề: Kiểm tra sản phẩm
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Mức lương: 157,000 JPY
 • Thời gian thi tuyển: 09-08-2022
 • Hạn nộp hồ sơ: 08-08-2022

Xem chi tiết

[Nhật Bản] Đơn hàng truyền thống tuyển 30 nam chế biến thực phẩm

[Nhật Bản] Đơn hàng truyền thống tuyển 30 nam chế biến thực phẩm

21.07.2022 28
 • Ngành nghề: CBTP
 • Địa điểm: Toyko
 • Mức lương: 160,000JPY
 • Thời gian thi tuyển: 15-08-2022
 • Hạn nộp hồ sơ: 12-08-2022

Xem chi tiết

[Nhật Bản] Tuyển 40 nam chế biến thực phẩm lương cao

[Nhật Bản] Tuyển 40 nam chế biến thực phẩm lương cao

11.06.2022 11
 • Ngành nghề: Chế biến thực phẩm
 • Địa điểm: Tokyo, Chiba
 • Mức lương: 32 triệu
 • Thời gian thi tuyển: 30-06-2022
 • Hạn nộp hồ sơ: 29-06-2022

Xem chi tiết

[Nhật Bản] Tuyển 10 nam sản xuất linh kiện ô tô

[Nhật Bản] Tuyển 10 nam sản xuất linh kiện ô tô

06.06.2022 9
 • Ngành nghề: SX linh kiện ô tô
 • Địa điểm: OITA
 • Mức lương: 150,000 JPY
 • Thời gian thi tuyển: 20-06-2022
 • Hạn nộp hồ sơ: 18-06-2022

Xem chi tiết

[Nhật Bản] Tuyển 12 nữ đóng gói, lắp ráp sản phẩm

[Nhật Bản] Tuyển 12 nữ đóng gói, lắp ráp sản phẩm

06.06.2022 2
 • Ngành nghề: Kiểm tra sản phẩm
 • Địa điểm: HYOGO
 • Mức lương: 157,464 JPY
 • Thời gian thi tuyển: 21-06-2022
 • Hạn nộp hồ sơ: 20-06-2022

Xem chi tiết

[Nhật Bản] Tuyển 05 nữ Chế biến thực phẩm

[Nhật Bản] Tuyển 05 nữ Chế biến thực phẩm

06.06.2022 2
 • Ngành nghề: Chế biến thực phẩm
 • Địa điểm: Amori và MIYAGI
 • Mức lương: 157,700JPY
 • Thời gian thi tuyển: 10-06-2022
 • Hạn nộp hồ sơ: 09-06-2022

Xem chi tiết

[Nhật Bản] Tổng hợp đơn hàng ngày 04/03/2019

[Nhật Bản] Tổng hợp đơn hàng ngày 04/03/2019

05.03.2019 117
 • Ngành nghề: Các ngành nghề
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Mức lương: 25 - 35 triệu
 • Thời gian thi tuyển: 31-03-2019
 • Hạn nộp hồ sơ: 31-03-2019

Xem chi tiết

[Nhật Bản] tuyển 10 nam nông nghiệp tuyển 14/09

[Nhật Bản] tuyển 10 nam nông nghiệp tuyển 14/09

31.08.2018 99
 • Ngành nghề: Nông nghiệp
 • Địa điểm: Chiba
 • Mức lương: 32 triệu
 • Thời gian thi tuyển: 14-09-2018
 • Hạn nộp hồ sơ: 06-09-2018

Xem chi tiết

[Nhật Bản] tuyển 20 nữ đóng gói công nghiệp

[Nhật Bản] tuyển 20 nữ đóng gói công nghiệp

09.06.2018 113
 • Ngành nghề:
 • Địa điểm:
 • Mức lương:
 • Thời gian thi tuyển:
 • Hạn nộp hồ sơ:

Xem chi tiết

[Nhật Bản] Tuyển 15 nữ lắp ráp điện tử

[Nhật Bản] Tuyển 15 nữ lắp ráp điện tử

11.05.2018 165
 • Ngành nghề: Điện tử
 • Địa điểm: HIROSHIMA - FUKUYAMA
 • Mức lương: 135,000 JPY
 • Thời gian thi tuyển: 28-05-2018
 • Hạn nộp hồ sơ: 25-05-2018

Xem chi tiết

[Nhật Bản] Tuyển 4 nam sản xuất nhựa;

[Nhật Bản] Tuyển 4 nam sản xuất nhựa;

10.05.2018 61
 • Ngành nghề: Công xưởng
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Mức lương: 30 triệu
 • Thời gian thi tuyển: 26-06-2018
 • Hạn nộp hồ sơ: 20-06-2018

Xem chi tiết

[Nhật Bản] tuyển đơn hàng kiểm tra sản phẩm vải

[Nhật Bản] tuyển đơn hàng kiểm tra sản phẩm vải

25.04.2018 69
 • Ngành nghề: Kiểm tra sản phẩm
 • Địa điểm: Waka Yama
 • Mức lương: 135,000 JPY
 • Thời gian thi tuyển: 20-05-2018
 • Hạn nộp hồ sơ: 03-05-2018

Xem chi tiết

[Nhật Bản] ĐH tuyển 10 nam tháng 4/2018

[Nhật Bản] ĐH tuyển 10 nam tháng 4/2018

01.04.2018 83
 • Ngành nghề: Chống thấm, buộc thép
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Mức lương: trên 30 triệu
 • Thời gian thi tuyển: 13-04-2018
 • Hạn nộp hồ sơ: 07-04-2018

Xem chi tiết

[Nhật Bản] Tuyển số lượng lớn nữ TTS Nhật Bản

[Nhật Bản] Tuyển số lượng lớn nữ TTS Nhật Bản

08.03.2018 83
 • Ngành nghề: Điện tử, kiểm tra sản phẩm, may
 • Địa điểm: Gifu, Yokohama, Oita
 • Mức lương: 25 - 30 triệu
 • Thời gian thi tuyển: 17-03-2018
 • Hạn nộp hồ sơ: 16-03-2018

Xem chi tiết

[Nhật Bản] Tuyển 24 nam cốp pha lương 32 triệu

[Nhật Bản] Tuyển 24 nam cốp pha lương 32 triệu

08.03.2018 294
 • Ngành nghề: Cốp pha
 • Địa điểm: Kanagawa - Nhật Bản
 • Mức lương: 32 triệu
 • Thời gian thi tuyển: 17-03-2018
 • Hạn nộp hồ sơ: 15-03-2018

Xem chi tiết

[Nhật Bản] Tuyển 6 nữ sản xuất dây an toàn xe ô tô

[Nhật Bản] Tuyển 6 nữ sản xuất dây an toàn xe ô tô

02.03.2018 67
 • Ngành nghề: Sản xuất dây an toàn
 • Địa điểm: Gifu
 • Mức lương: 25 - 30 triệu
 • Thời gian thi tuyển: 28-03-2018
 • Hạn nộp hồ sơ: 20-03-2018

Xem chi tiết

[Nhật Bản] Đơn hàng Lắp đặt hệ thống đường ống nước;

[Nhật Bản] Đơn hàng Lắp đặt hệ thống đường ống nước;

27.02.2018 118
 • Ngành nghề: Đường ống
 • Địa điểm: Aichi - Nhật Bản;
 • Mức lương: 16 man
 • Thời gian thi tuyển: 06-03-2018
 • Hạn nộp hồ sơ: 05-03-2018

Xem chi tiết