[Nhật Bản] ĐH tuyển 10 nam tháng 4/2018

ĐƠN 3 HÀNG MỚI (LƯƠNG TRÊN 15 MAN) THI TUYỂN NGÀY 21.04.2018 

=====================================================

 

ĐƠN HÀNG TUYỂN 2 NAM TRÁT TƯỜNG THI TUYỂN 21.04.2018

=====================================================

– Nghiệp đoàn: Quick Reseach

– Xí nghiệp: MS Work

– Địa điểm làm việc: Tokyo- ken

– Nội dung công việc: Trát tường

– Số lượng tuyển: 2 nam

– Số lượng dự thi: 6 nam

– Yêu  cầu: Nam, tuổi 20 ~ 30, không hút thuốc, không yêu cầu kinh nghiệm, học vấn.

– Lương cơ bản: 153,000JPY/tháng.

– Tăng ca: Có tăng ca

– Lương thực lĩnh đã bao gồm tăng ca: 130,000 JPY/tháng

– Dự kiến nhập cảnh: 8/2018

– Hình thức thi tuyển: thi tuyển trực tiếp  ngày 21.04.2018

– Hạn chốt form: Hạn gửi form cho khách hàng 15.04.2018

 

ĐƠN HÀNG TUYỂN 2 NAM CHỐNG THẤM THI TUYỂN 21.04.2018

=====================================================

– Nghiệp đoàn: Quick Reseach

– Xí nghiệp: Musashi

– Địa điểm làm việc: Kanagawa – ken

– Nội dung công việc: Chống thấm

– Số lượng tuyển: 2 nam

– Số lượng dự thi: 5 nam

– Yêu  cầu: Nam, tuổi 20 ~ 30, không hút thuốc, không yêu cầu kinh nghiệm, học vấn.

– Lương cơ bản: 164,000JPY/tháng.

– Tăng ca: Có tăng ca

– Lương thực lĩnh đã bao gồm tăng ca: 133,000 JPY/tháng

– Dự kiến nhập cảnh: 9/2018

– Hình thức thi tuyển: thi tuyển trực tiếp  ngày 21.04.2018

– Hạn chốt form: Hạn gửi form cho khách hàng 15.04.2018

 

 ĐƠN HÀNG TUYỂN 3 NAM BUỘC THÉP THI TUYỂN 21.04.2018

 ===================================================

– Nghiệp đoàn: Comunication

– Xí nghiệp: Kubo Tekkin

– Địa điểm làm việc: Shiga – ken

– Nội dung công việc: Buộc thép

– Số lượng tuyển: 3 nam

– Số lượng dự thi: 9 nam

– Yêu  cầu: Nam, tuổi 18 ~ 30 , không yêu cầu kinh nghiệm, học vấn.

– Lương cơ bản: 140,000JPY/tháng.

– Tăng ca: Có tăng ca

– Lương thực lĩnh đã bao gồm tăng ca: 133,000 JPY/tháng

– Dự kiến nhập cảnh: 9/2018

– Hình thức thi tuyển: thi tuyển trực tiếp  ngày 21.04.2018

– Hạn chốt form: Hạn gửi form cho khách hàng 15.04.2018

Liên hệ đăng ký

Liên hệ tư vấn: Nguyễn Ngọc Hải
Chức vụ: Administrator
Điện thoại: 0984 866 636
Facebook: Vietthang.hai
Fanpage: https://www.facebook.com/VietthangCorp

Đăng ký

Chú ý: Ô có dấu * bắt buộc phải điền đủ thông tin

Bình luận Facebook

Các đơn hàng khác