Đơn hàng Hy Lạp

[HY LẠP] Tuyển số lượng lớn nam, nữ làm nông nghiệp

[HY LẠP] Tuyển số lượng lớn nam, nữ làm nông nghiệp

09.08.2023 297
  • Ngành nghề: Nông nghiệp
  • Địa điểm: Hy Lạp
  • Mức lương: 1200Euro
  • Thời gian thi tuyển:
  • Hạn nộp hồ sơ:

Xem chi tiết

[Hy Lạp] Tuyển 200ld đơn hàng nông nghiệp

[Hy Lạp] Tuyển 200ld đơn hàng nông nghiệp

27.04.2023 1380
  • Ngành nghề: Nông nghiệp
  • Địa điểm: Hy Lạp
  • Mức lương: 1200 - 1.300 Euro
  • Thời gian thi tuyển:
  • Hạn nộp hồ sơ:

Xem chi tiết