Đơn hàng Hy Lạp

[Hy Lạp] Tuyển 200ld đơn hàng nông nghiệp

[Hy Lạp] Tuyển 200ld đơn hàng nông nghiệp

27.09.2023 1733
  • Ngành nghề: Nông nghiệp
  • Địa điểm: Hy Lạp
  • Mức lương: 1200 - 1.300 Euro
  • Thời gian thi tuyển:
  • Hạn nộp hồ sơ:

Xem chi tiết