Trường Edo Tokyo

[Nhật Bản] Giới thiệu trường Edo Tokyo

[Nhật Bản] Giới thiệu trường Edo Tokyo

30.07.2017 35
Trường Tiếng Nhật Edo Cultural Center ở Tokyo GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG Trung tâm văn hóa Edo được thành lập vào năm 1984 tại quận Minato trung tâm thành phố Tokyo Nhật Bản, từ khi trường thành lập và dào tạo khoa tiếng Nhật cho đến nay, luôn đạt được những thành tích cao

Xem chi tiết