ĐẠI HỌC SEOUL

[HÀN QUỐC] Trường Đại học Seoul

[HÀN QUỐC] Trường Đại học Seoul

15.07.2017 28
ĐẠI HỌC QUỐC GIA SEOUL Thông tin tổng quan: • Seoul National University ( Đại học Quốc gia Seoul ) • Khẩu hiệu: “Sự thật khai sáng tôi” 진리는나의빛 • Loại hình: Công lập • Ranking: 26 • Hiệu trưởng: Tiến sĩ Oh Yeon-Cheon • Giáo viên: 4500 • Nhân viên: 1000 • Sinh viên:

Xem chi tiết