Đại học Kyungpook

[Hàn Quốc] Giới thiệu trường Đại học Quốc gia Kyungpook

[Hàn Quốc] Giới thiệu trường Đại học Quốc gia Kyungpook

04.08.2017 42
ĐẠI HỌC QUỐC GIA KYUNGPOOK Tên tiếng Việt: Đại học quốc gia Kyungpook. Tên tiếng Anh: Kyungpook National University Loại hình: Công lập Xếp hạng: xếp thứ 74 trong nước Số lượng giáo viên: 438 Số lượng sinh viên: 40.938 người/ sinh viên quốc tế: 1.502 người/ sinh viên Việt Nam: 25 Vị trí: Bukgu, Daegu Campus:

Xem chi tiết