đại học Chung Ang

[HÀN QUỐC] Trường Đại học Chung Ang

[HÀN QUỐC] Trường Đại học Chung Ang

15.07.2017 36
Đại học Chung Ang 1. Số lượng sinh viên: Đại học Chung Ang 30.261, sau đại học: 6.668 (bao gồm trường sau đại học chuyên nghiệp, trường sau đại học đặc biệt) 2. Giảng viên: 2.084 3. Nhân viên: 623 I. Khoá học đại học Chung Ang. 1. Chương trình đào tạo Đại học. Seoul Campus:

Xem chi tiết