Đơn hàng Nhật - Đài

[Đài Loan] Tuyển 30 nam, nữ làm nông nghiệp

[Đài Loan] Tuyển 30 nam, nữ làm nông nghiệp

09.11.2023 44
 • Ngành nghề: Nông Nghiệp
 • Địa điểm: Đài Trung
 • Mức lương: 27.470 đài tệ
 • Thời gian thi tuyển:
 • Hạn nộp hồ sơ:

Xem chi tiết

[Đài Loan] Tuyển 35 thợ xây dựng thu nhập trên 30 triệu đồng

[Đài Loan] Tuyển 35 thợ xây dựng thu nhập trên 30 triệu đồng

05.11.2023 127
 • Ngành nghề: Xây dựng
 • Địa điểm: Đài Bắc, Đài Loan
 • Mức lương: 26.400 đài tệ
 • Thời gian thi tuyển:
 • Hạn nộp hồ sơ:

Xem chi tiết

[Đài Loan] Tuyển 50 công nhân xây dựng Đài Bắc

[Đài Loan] Tuyển 50 công nhân xây dựng Đài Bắc

30.06.2023 13
 • Ngành nghề:
 • Địa điểm:
 • Mức lương:
 • Thời gian thi tuyển:
 • Hạn nộp hồ sơ:

Xem chi tiết

[Đài Loan] Tuyển số lượng lớn hộ lý làm việc tại các Viện dưỡng lão

[Đài Loan] Tuyển số lượng lớn hộ lý làm việc tại các Viện dưỡng lão

03.02.2023 256
 • Ngành nghề: Hộ lý
 • Địa điểm: Đài Loan
 • Mức lương: 25,250 Đài tệ
 • Thời gian thi tuyển:
 • Hạn nộp hồ sơ:

Xem chi tiết

[Nhật Bản] Tuyển nam, nữ CBTP và đóng gói sách

[Nhật Bản] Tuyển nam, nữ CBTP và đóng gói sách

09.01.2023 22
 • Ngành nghề: CBTP, đóng gói sách
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Mức lương: 166.000 Yên
 • Thời gian thi tuyển:
 • Hạn nộp hồ sơ:

Xem chi tiết

[Đài Loan] Tuyển 45 nữ sản xuất kính áp tròng

[Đài Loan] Tuyển 45 nữ sản xuất kính áp tròng

23.11.2022 117
 • Ngành nghề:
 • Địa điểm:
 • Mức lương:
 • Thời gian thi tuyển:
 • Hạn nộp hồ sơ:

Xem chi tiết

[Đài Loan] Tuyển 30 nam sản xuất xe máy Kymco

[Đài Loan] Tuyển 30 nam sản xuất xe máy Kymco

04.11.2022 202
 • Ngành nghề: SX xe máy
 • Địa điểm: Cao Hùng, Đài Loan
 • Mức lương:
 • Thời gian thi tuyển:
 • Hạn nộp hồ sơ:

Xem chi tiết

[Đài Loan] Tuyển 40 nam, nữ Miễn Phí

[Đài Loan] Tuyển 40 nam, nữ Miễn Phí

28.10.2022 216
 • Ngành nghề: Dệt
 • Địa điểm: Chương Hoá, Đài Trung
 • Mức lương: 25,250 đài tệ
 • Thời gian thi tuyển: 07-11-2022
 • Hạn nộp hồ sơ:

Xem chi tiết

[Nhật Bản] Cập nhật đơn hàng tháng 11/2022

[Nhật Bản] Cập nhật đơn hàng tháng 11/2022

26.10.2022 26
 • Ngành nghề:
 • Địa điểm:
 • Mức lương:
 • Thời gian thi tuyển:
 • Hạn nộp hồ sơ:

Xem chi tiết

[Đài Loan] Tuyển 25 nam, nữ điện tử Húc Huy

[Đài Loan] Tuyển 25 nam, nữ điện tử Húc Huy

18.10.2022 167
 • Ngành nghề: Điện tử
 • Địa điểm: Đào Nam
 • Mức lương: 25,250 - 28,000 đài tệ
 • Thời gian thi tuyển:
 • Hạn nộp hồ sơ:

Xem chi tiết

[Đài Loan] tiếp tục tuyển 200 công nhân xây dựng sân bay Đào Viên

[Đài Loan] tiếp tục tuyển 200 công nhân xây dựng sân bay Đào Viên

14.10.2022 145
 • Ngành nghề: Xây dựng
 • Địa điểm: Đào Viên - Đài Loan
 • Mức lương: 28,000 đài tệ
 • Thời gian thi tuyển:
 • Hạn nộp hồ sơ:

Xem chi tiết

[Đài Loan] Tuyển số lượng lớn hộ lý làm việc tại Viện dưỡng lão

[Đài Loan] Tuyển số lượng lớn hộ lý làm việc tại Viện dưỡng lão

06.10.2022 152
 • Ngành nghề: Hộ lý
 • Địa điểm: Đài Loan
 • Mức lương: 25,250 Đài tệ
 • Thời gian thi tuyển:
 • Hạn nộp hồ sơ:

Xem chi tiết

[Đài Loan] Tuyển nam, nữ đóng gói thực phẩm

[Đài Loan] Tuyển nam, nữ đóng gói thực phẩm

26.09.2022 364
 • Ngành nghề: Đóng gói thực phẩm
 • Địa điểm: Đài Loan
 • Mức lương: 25,250 Đài tệ
 • Thời gian thi tuyển:
 • Hạn nộp hồ sơ:

Xem chi tiết

[Đài Loan] Tuyển số lượng lớn công nhân xây dựng sân bay Đào Viên

[Đài Loan] Tuyển số lượng lớn công nhân xây dựng sân bay Đào Viên

18.09.2022 286
 • Ngành nghề: Xây dựng sân bay
 • Địa điểm: Đào Viên, Đài Loan
 • Mức lương: 28.000 đài tệ
 • Thời gian thi tuyển:
 • Hạn nộp hồ sơ:

Xem chi tiết

[Đài Loan] Tuyển 200 nam nữ điện tử Thành Viễn – Đào Viên

[Đài Loan] Tuyển 200 nam nữ điện tử Thành Viễn – Đào Viên

12.09.2022 476
 • Ngành nghề: Điện tử
 • Địa điểm: Đào Viên
 • Mức lương: 25,250 đài tệ
 • Thời gian thi tuyển:
 • Hạn nộp hồ sơ:

Xem chi tiết

[Đài Loan] tuyển 10 nam thợ cơ khí Cương Quốc

[Đài Loan] tuyển 10 nam thợ cơ khí Cương Quốc

08.09.2022 159
 • Ngành nghề: Cơ khí
 • Địa điểm: Đài Loan
 • Mức lương: 25,250 đài tệ
 • Thời gian thi tuyển:
 • Hạn nộp hồ sơ:

Xem chi tiết

[Đài Loan] Tuyển 80 nam nhà máy dệt Hưng Thái

[Đài Loan] Tuyển 80 nam nhà máy dệt Hưng Thái

30.08.2022 206
 • Ngành nghề: Dệt
 • Địa điểm: Đào Viên
 • Mức lương: 25,250 đài tệ
 • Thời gian thi tuyển:
 • Hạn nộp hồ sơ:

Xem chi tiết

[Đài Loan] Tuyển 15 nữ điện tử tăng ca cực tốt

[Đài Loan] Tuyển 15 nữ điện tử tăng ca cực tốt

30.08.2022 188
 • Ngành nghề: Điện tử
 • Địa điểm: Đài Nam
 • Mức lương: 1.000USD
 • Thời gian thi tuyển:
 • Hạn nộp hồ sơ:

Xem chi tiết

[Nhật Bản] tuyển 6 nữ GCCK ngày 16.09

[Nhật Bản] tuyển 6 nữ GCCK ngày 16.09

24.08.2022 17
 • Ngành nghề: Gia công cơ khí
 • Địa điểm: Hyogo
 • Mức lương: 16,6man
 • Thời gian thi tuyển: 16-09-2022
 • Hạn nộp hồ sơ: 10-09-2022

Xem chi tiết

[Đài Loan] tuyển 14 nữ điện tử Đào Viên

[Đài Loan] tuyển 14 nữ điện tử Đào Viên

24.08.2022 127
 • Ngành nghề: Điện tử
 • Địa điểm: Đào Viên
 • Mức lương: 25,250 đài tệ
 • Thời gian thi tuyển: 30-08-2022
 • Hạn nộp hồ sơ: 30-08-2022

Xem chi tiết