xuat khau lao dong hy lạp

Giới thiệu về đất nước Hy Lạp

Giới thiệu về đất nước Hy Lạp

21.06.2023 19
1. Hy Lạp  – vùng đất các vị thần vị trí địa lý Hy Lạp là một quốc gia nằm ở phía đông nam Châu Âu, tại cực nam của bán đảo Balkan. Hy Lạp được bao quanh bởi Bulgaria, Cộng hòa Macedonia và Albania ở phía Bắc; phía Tây là biển lonia; phía Nam

Xem chi tiết